Proje İnşaat Uygulamaları

Proje

İbadethanenin yerini, konumunu ve öngörülen yerde nasıl duracağını uzman ekiplerimiz ile belirleriz.

Bu aşamada sizlere;

 • 1
  Vaziyet Planı :

  Tesisin yapılacağı arsanın imardaki durumuna göre çevre sınırlarının tesbiti yapılır. Sonra fonksiyon şemasına göre binaların arsa üzerindeki yerleri belirlenir. Bahçe içi yol ve peyzaj çalışmaları ilave edilir. Bu çalışmaların tamamının plan kesit ve görünüşleri çizilir. Ayrıca reel maket çalışması yapılırsa çok iyi olur.

 • 2
  Mimari ve Statik Proje:
  Mimari Proje;

  Tesiste kaç binanın olacağı, her binada hangi görevlerin yapılacağı belirlenir. Toplantılarla tüm fonksiyonlar ortaya çıkartılır. Önce Avan proje çizilir. Bunun üzerinde son tashihler yapılarak mimari proje zemini netleştirilir. Sonra Mimari proje plan - kesit - cepheler ve detaylar olmak üzere mimar tarafından çizilir.

  Statik Proje;

  Mimari proje baz alınarak binaların demir ve beton hesaplarının yapılması. Kolon ve kiriş kesitlerinin kesinleştirilmesi. Kubbe ve minare beton ve demir donanımlarının belirlenmesi ile ilgili projenin inşaat mühendisi tarafından çizilmesi ve hesaplanması.

 • 3
  3D Maket :

  Vaziyet planı ve mimari projeler baz alınarak tesisin 3 boyutlu görsel bir çizim haline getirilmesi. Bu maket hem iç mekanlar hem de dış görünüş ve peyzaj dahil olarak yapılabilir.

 • 4
  Peysaj Çalışması :

  Vaziyet planı göz önünde tutularak, tüm bahçenin araç ve yürüme yolları, varsa merdivenler dahil, çiçek- çim ve ağaçlandırma çalışmalarının projelendirilmesidir. Kullanılacak çim, çiçek ve ağaçların isim ve boyutları, araç ve yürüme yolu malzemelerinin belirlenmesi, listelenmesi.

 • 5
  Akustık Planlama :

  Bu daha çok Cami ve konferans salonu gibi toplu görevlerin yapıldığı mekanlarda kolon, kiriş, kubbe, yükseklikler ve hacim göz önünde bulundurularak mikrofon ve hoperlorların sıralanması projesidir.

 • 6
  Renk Belirleme :

  D 3 Maket çalışmasında dış ve iç mekanlar için ayrı ayrı renk çalışmaları yapılır. Ana konsepte uygun olarak ve çevre faktörlerin de göz önünde tutularak değerlendirilir.

hizmetlerini ve ihtiyaca uygun daha bir çok projelendirme hizmetlerini sunmaktayız.

İnşaat

Proje sürecinin sonrasında hafriyatla başlayıp cami-kubbe-minare-kaba inşaatın projeye uygun olarak bitirilmesi ile son bulan hizmetlerimizdir.

Bu aşamada;

 • 1
  Kıble Tayini;

  Hafriyat öncesi kıble tayini için müftülükten yetkili bir kişi isteyip onunla yapmak en doğrusudur. Bu olmadığı takdirde, cami yönetimi ile birlikte kıble saati metodu veya cep telefonu yöntemi ile yapılabilir.

 • 2
  Şantiye Kurulması ;

  Vaziyet planı göz önünde tutularak yeterli sayıdaki konteyner sahaya yerleştirilir. Elektrik, su gelir ve gideri, ayrıca dış aydınlatmalar yapılır.

 • 3
  Hafriyat ;

  Likap çalışması ile nirengi noktalarına kazık çakılır. Sonra anpatman payı ve kalıp çalışma sahası da eklenerek kireçleme yapılır. Hafriyat +_ kot hesabına göre kepçe ve kamyon taşımasıyla alınır. Likap ile hafriyat çukur kotuna tekrar bakılır gerekirse tashih edilir ve kaba inşaat kazıkları çakılır.

 • 4
  Alt yapı Tesisat ;

  Hafriyat alanına kendi kotunda bağlanacak şekilde pis su giderleri - ana rögar bağlantıları yapılır. Temiz su girişleri hazırlanır.

 • 5
  İzolasyon;

  Temel altına projede öngörülen bohçalama ve bu gibi İzelasyon ve drenaj kanallarının yapılması.

 • 6
  Elektrik;

  Temel içine projesine uygun topraklama şeritlerinin konulması inşaat sırasında elektrik tesisat çalışmalarının peyderpey yapılması.

 • 7
  Kaba İnşaat ;

  Statik proje esas alınarak kalıp - demir donatı yapımı ve beton dökümlerinin her kotta kontrol esasına uyularak yapılması. Kalıp sökümlerinde öngörülen sürenin kesinlikle kullanılması.

 • 8
  Çatı - Kiremit;

  Çatılı binalarda, ahşap veya çelik konstrüksiyon üzerine izolasyon örtüsü yapıldıktan sonra kiremit kaplanması.

ve daha bir çok hizmet projenin ihtiyacına uygun olarak sunulmaktadır.

Uygulama

Projeye uygun ince iş uygulamalarının yapılması hizmetleridir.

Bu aşamada;

 • 1
  Duvar - Sıva;

  Mimari proje doğrultusunda pencere ve kapı boşlukları bırakılarak duvarlar örülür. Sıva şakül ve terazi hassasiyetinde düz pürüzsüz olarak yapılır.

 • 2
  Boya;

  Yine mimari projeye göre istenilen renkte düz boya yapılır.

 • 3
  Taş Kaplama;

  Projeye göre dış ve iç cephede uygulama yapılması.

 • 4
  Çini;

  İçte ve dışta (mihrap-pencere üstü-cephe duvarları) uygulama.

 • 5
  Ahşap;

  Giriş kapıları, pencereler, merdiven, korkuluk, lambri ve ayakkabılık uygulamaları.

 • 6
  Tezinat;

  Bu konuda yapılan projeye uygun olarak renkli desen ve hat çalışmalarının sırasıyla yapılmasıdır.

 • 7
  Ses sistemi;

  Çizilen projeye uygun olarak mikrofon ve hoparlörlerin montajlarının yapılması.

 • 8
  Isıtma - havalandırma;

  Projeye göre ısıtma ve havalandırma sistemlerinin sırasıyla yerine konması işlemidir.

 • 9
  Halı;

  Mihrap halısı ve caminin tüm metre kare alanı değerlendirilerek yer halısının montajı işlemidir. Önce keçe serilip daha sonra halı yerleştirilir.

 • 10
  Avize;

  Projede belirtilen ve cinsi kabul edilen avizeler Kubbelerde ve diğer mekanlarda yerlerine konulur.

hizmetleri geleneksel cami mimari dokusu göz önünde bulundurularak uygulanır.